/ / Strukturen i halsen och dess egenskaper

Strukturen i halsen och dess egenskaper

I människokroppens struktur,där delarna av olika fysiologiska system är belägna, förenade med gemensamma anatomiska och fysiologiska egenskaper. Dessa inkluderar till exempel halsen - ett område där det finns delar av två system - luftvägar och matsmältningsorgan. Strukturen hos en persons hals, liksom hans avdelningar, kommer att undersökas i den här artikeln.

Anatomiska egenskaper i halsen

Strukturen hos den mänskliga halsen, vars diagram angesnedan, indikerar ett område som börjar med två hålrum: nasal och oral, och slutar respektive med luftstrupen och matstrupen. Därför kallas en del av halsen, som är relaterad till matsmältningssystemet, av svampen, det vill säga svampen, och den andra, som är en del av andningssystemet, kallas struphuvud (struphuvud). Farynx är en gränsregion mellan munhålan och matstrupen. Livsmedel, krossad av tänder, fuktad med saliv och delvis uppdelad genom sin enzyms verkan, faller på tungan. Irritationen av dess receptorer medför en reflex sammandragning av musklerna i den mjuka gommen, vilket leder till stängning av ingången till näshålan. Samtidigt blockeras ingången till struphuvudet av epiglottis.

halsstruktur

Kompression av struphuvudets muskler skjuter in matklyftanmatstrupe, som vågigt skär, förflyttar den i magen. Svalget för struphuvud eller struphuvud är som en del av andningssystemet. Det tar emot luft från näshålan, nasofarynx och orofarynx, samtidigt som man delvis värmer och rensar av dammpartiklar. I struphuvudet, som består av parat och opparat brosk, som har en hyalinbase, finns det två elastiska fibrer - stämsträngarna mellan dem är ett röstgap. Den nedre delen av struphuvudet passerar in i luftröret. Dess främre vägg är formad av broskiga halvringar, som inte tillåter andningsröret att minska dess diameter. Tracheas bakre vägg består av släta muskler. Luften från luftröret kommer in i bronkierna utan hinder och från dem till lungorna.

Barriär roll av tonsiller

Studera strukturen i halsen hos en person, vi kommer att fokusera påkluster av lymfoid vävnad kallas minadinlesna. De bildas av en särskild histologisk struktur - parenchyma, sprids i stroma, som består av bindväv. I tonsiller bildas lymfocyter - de viktigaste immunbildande elementen i kroppens försvar mot patogena mikrober. Denna process kallas lymphopoiesis. Med tanke på den mänskliga halsens anatomiska struktur, vars tonsiller har en differentiering i palatin, hypoglossal och pharyngeal, har forskare dragit slutsatsen att ett sådant arrangemang anger deras barriärfunktion.

mänsklig halsstruktur av tonsil

Dessutom är det i laryngologi vanligt att prata omlymfepitelial ring, belägen i slemhinnan på gränsen till munhålan och svalget - Pirogov-Valdeyera-ringen. I immunologin hos tonsillerna kallas immunitetens perifera organ. De omger formen av luftstrupen och matstrupen, skyddar luftvägarna och matsmältningssystemen från penetrering av patogen mikroflora. Den anatomiska och fysiologiska strukturen i halsen hos en person vars lymfkörtlar ger skydd och en barriär mot skadlig påverkan av den yttre miljön kommer att vara ofullständig om vi inte bor på sådana strukturer av tonsillerna som lacunae.

Specifika lacunae funktioner

Dessa är de delar av lymfkörtlarna som är de förstata slag av en stiftinfektion eller streptokockinfektion i munhålan. Ett stort antal lymfocyter neutraliserar och smälter bakterierna och dör samtidigt.

konstruktionskonstruktion i människa halsen

Uppsamlingen av döda lymfoida celler bildar purulenta proppar i lacunae, vilket indikerar en inflammatorisk process som uppträder som svar på infektion av infektionen i kroppen.

Larinx som röstbildande organ

Vi har tidigare ansett två nyckelfunktioner.struphuvud: det är dess deltagande i andning och skydd (epiglottis vid tidpunkten för att svälja mat stänger ingången till struphuvudet och därigenom förhindrar ingripande av fasta partiklar i luftstrupen och förekomsten av kvävning). Det finns ytterligare en funktion av svampen, som vi kommer att bestämma genom att fortsätta att studera strukturen hos den mänskliga halsen. Det gäller sådana egenskaper hos vår kropp som förmågan att låta och muntligt tal. Minns att struphuvudet består av brosk.

lymfkörtlar i humant halsstruktur

Mellan de skålformade broskorna som har processer,Det finns vokalband - två mycket flexibla och elastiska fibrer. Vid tystnadens stånd divergerar vokalbandet, och mellan dem finns det en tydligt synlig glottis, som har formen av en likriktad triangel. Under sång eller tal stänger stämsladdarna och luften som stiger från lungorna vid utandningens ögon orsakar deras rytmiska vibrationer, som vi uppfattar som ljud. Moduleringen av ljud beror på en förändring i tungan, läpparna, kinderna, käftarnas läge.

Könsmässig skillnad i halsens struktur

Det finns flera anatomiska och fysiologiskakännetecken hos strupen hos en person som är könsmässig. Vid män, i struphuvudet förenar brosket i struphuvudets främre övre del, som bildar ett utskjutande, Adams äpple eller Adams äpple.

strukturen i människans hals och ligament

Hos kvinnor är anslutningsvinkeln för delar av sköldkörtelbroskmer och visuellt är ett sådant utskjutande omöjligt att upptäcka. Det finns också en skillnad i stämmans struktur. Hos män är de längre och tjockare, och själva rösten är låg. För kvinnor är vokal ackord tunnare och kortare, deras röst är högre och högre.

Denna artikel undersökte de anatomiska och fysiologiska aspekterna av strukturen hos den mänskliga halsen.

Relaterade nyheter


Kommentarer (0)

Lägg till en kommentar